2015-06-26

UAB „VALENTIS“ orientacija į eksporto rinkas

„Valentis“ – šiuolaikiška farmacijos įmonė, kurianti preparatus bei diegianti naujausias gamybos technologijas. Lietuvos mokslininkų ir įmonės specialistų realizuotos sveikatinimo idėjos tapo priimtinos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos rinkose, į kurias eksportuojama didžioji dalis produkcijos.

Įmonė siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2013 m. spalio 16 d. iki 2015 m. birželio mėn. įgyvendino projektą „UAB „VALENTIS“ konkurencingumo didinimas“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-151), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių Vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, Artimuosiuose Rytuose, Indijoje.

Projekto metu dalyvauta tarptautinėse specializuotose farmacijos parodose bei specializuotuose forumuose.

Įmonė šių tikslų įgyvendinimui gavo 43632,58 eurų paramą ir 29088,39 eurų prisidėjo savo įmonės nuosavomis lėšomis.

Daugiau informacijos: www.valentis.lt

« Atgal

NAUJIENLAIŠKIS