2015-05-08

UAB „VALENTIS“ tęsia sėkmingą eksporto plėtrą

 

 

„Valentis“ šiuolaikiška farmacijos įmonė, kurianti preparatus bei diegianti naujausias gamybos technologijas. Lietuvos mokslininkų ir įmonės specialistų realizuotos sveikatinimo idėjos tapo priimtinos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos rinkose, į kurias eksportuojama didžioji dalis produkcijos.

Įmonė siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2013 m. gruodžio 9 d. iki 2015 m. gegužės mėn. įgyvendino  projektą „UAB „valentis“ naujų rinkų paieška“ (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-152), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių Vakarų Europoje bei Artimųjų Rytų rinkose.

Projekto metu dalyvauta tarptautinėse specializuotose farmacijos parodose Apteka Expo 2013, Vitafoods 2014, Dubhat 2015, Natural and Organic Products Europe 2015, CPhI Russia 2015, Vitafoods 2015, kuriose užmegzta įmonės tolimesnei plėtrai užsienio šalyse naudingų kontaktų.

Įmonė šių tikslų įgyvendinimui gavo 43465,76 eurų paramą  ir 28977,18 eurų prisidėjo savo įmonės nuosavomis lėšomis.

Projekto įgyvendinimo eigoje pavyko susirasti naujų partnerių bei pradėti preparatų registracijas Artimųjų Rytų šalyse. Izraelio rinkoje registruotas pirmasis produktas neužilgo pasieks vartotojus. Planuojama, kad šioje perspektyvioje eksporto rinkoje augs bendradarbiavimas, didinantis „Valentis“ eksporto diversifikaciją.

Daugiau informacijos: www.valentis.lt

« Atgal

NAUJIENLAIŠKIS