* Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją

Norėdami užtikrinti saugų mūsų produktų vartojimą, prašome mums pranešti apie visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas į mūsų vaistus.

Pranešant apie įtariamą nepageidaujamą reakciją prašome nurodyti:

  • savo vardą, pavardę, specialybę, įstaigos pavadinimą, adresą, telefoną;
  • paciento inicialus, amžių, lytį, svorį;
  • vaistinio preparato pavadinimą, dozavimą, vartojimą ir jo trukmę, ligą, kuri buvo gydoma;
  • informaciją apie įtariamą nepageidaujamą reakciją: trukmę (pradžios ir pabaigos datas) ir baigtį (ligonis pasveiko, sveiksta, reakcija tebesitęsia, kt.), ar tai patvirtinta gydytojo; įvertinkite ryšį su vaisto vartojimu (įtartinas, galimas, tikėtinas, neabejotinas);
  • kitas ligas;
  • informaciją apie kitus vartotus vaistinius preparatus: dozavimą, vartojimo būdą, trukmę (pradžios ir pabaigos datas), indikacijas.

Informaciją prašome siųsti:
laišku: Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius arba Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas;
arba faksu: +370 5 2701223, +370 37 406709;
arba elektroniniu paštu: NRV@valentis.lt.

 

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.

Atgal

NAUJIENLAIŠKIS