image description

UAB „VALENTIS“ PLEČIA SAVO  VEIKLĄ UŽSIENIO RINKOSE

 

UAB „Valentis“ siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2021 m. gegužės mėn. pabaigos įgyvendina projektą „UAB „Valentis“ dalyvavimas tarptautinėse parodose 2019-2021 m“ (NR.  03.2.1-LVPA-K-801-05-0123) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – išlaikyti turimas ir skverbtis į naujas užsienio rinkas, jose vykdyti tolesnę plėtrą, ieškoti naujų eksporto rinkų, mažinti riziką, pristatant įmonės teikiamus gaminius devyniose tarptautinėse parodose užsienyje.

Projekto metu bus pristatyta įmonė ir jos produkcija devyniose tarptautinėse parodose užsienyje.

Įgyvendinus projektą tikimasi išlaikyti konkurencinį pranašumą, ženkliai padidinti eksporto klientų skaičių, išplėsti eksporto pajamas.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 45.000,00  eurų parama bei investuos  iki 45.000,00  eurų  savo įmonės nuosavų lėšų.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, siekiant pagerinti vartotojų patirtį.
Sužinoti daugiau